ბმულები

The following links are from yesterday and today.
You can add your website at the bottom of this page.

Website Last 48h in Last 48h out Total in Total out Ratio

Add your site

Step 1: First things first: Add our link to your website.

Website url: http://www.inventionpatenting.com/ipblog
Website title: დამოუკიდებელი გამომგონებელთა ბლოგი
Website description: სად დამოუკიდებელი გამომგონებლების ისწავლონ დაცვისა და მოგება მათი გამოგონების.
Code:
<a href="http://www.inventionpatenting.com/ipblog" title="Where independent inventors learn how to protect and profit from their inventions." target="_blank">დამოუკიდებელი გამომგონებელთა ბლოგი</a>

Step 2: Submit your linktrade

Your name*: So we know who to contact
Your email*: Existing email

Website url*: <a href="website url"></a>
Website title*: <a>website title</a>
Website description*: <a title="website description"></a>

Website reciprocal*: Where can we find our link back?
Anti-spam*:

დატოვე პასუხი