Dod o hyd i Hadau Arian i Ddechrau Eich Busnes Newydd NAWR!

Inventors Blog Yr wyf wedi siarad â llawer dyfeiswyr annibynnol a mentrwyr eraill sy'n ceisio dechrau busnes newydd yn seiliedig ar eu dyfais neu syniad cynnyrch newydd.
Beth yw eu problem fwyaf… cymryd dyfalu gwyllt… diffyg cyllid i wneud eu breuddwydion yn dod yn wir busnes!

Wel, Yr wyf wedi gwneud yr holl gwaith troed o flaen llaw i ysgrifennu'r CD sain a cyfatebol llenwi yn y llyfr gwaith sy'n esbonio sut y gallwch gael arian hadau i ddechrau eich busnes newydd.

Cliciwch ar y fideo isod i ddysgu mwy.
Finding Seed Money Video Screen Shot

Cael eich copi heddiw!

Edrychwch ar ein cynhyrchion eraill.

Add to Technorati Favorites

cynnyrch ar gyfer ddyfeiswyr dod o hyd i arian hadau dod o hyd i arian hadau ddod o hyd i fuddsoddwyr cychwyn busnes cychwyn busnes bach dechrau eich busnes yn dod o hyd i arian had newydd i ddechrau eich busnes newydd yn dod o hyd i arian hadau i ddechrau eich busnes newydd ddyfeiswyr arwain canllawiau dyfeiswyr annibynnol dyfeiswyr dyfeiswyr annibynnol entrepreneuriaid dechrau busnes newydd dyfeisiadau syniadau cynnyrch newydd diffyg cyllid arian hadau dechrau ddechrau busnesau newydd i fusnesau bach sut i ddechrau busnes bach cds sain llyfrau gwaith dod o hyd i fuddsoddwyr preifat ysgrifennu cynigion busnes cysylltu â buddsoddwyr cynigion busnes trafod perchenogaeth busnes rheoli busnes materion ôl-fargen cymorth gan y llywodraeth