Gwiriwch Out ein Dyfeisiwr a Affiliate Blogs

Inventors Blog I suggest you check out my two other blogs to help independent inventors like yourself learn how to protect and make money from your inventions.
  • Inventor News and Tips!The latest news, tips, and how-to advice for independent inventors, entrepreneuriaid, and small business owners.
  • Independent Inventor’s ForumStories and how-to advice for independent inventors, entrepreneuriaid, and small business owners.

Yn ogystal, I have another blog to help affiliate marketers learn how to advertise and make money selling our products.

Each blog has valuable information not found in the other blogs.

Add to Technorati Favorites


inventors blogs affiliate marketing blogs newyddion dyfeiswyr ac awgrymiadau dyfeiswyr dyfeiswyr newyddion awgrymiadau dyfeiswyr annibynnol blogiau dyfeiswyr annibynnol dyfeiswyr annibynnol fforymau cyngor i ddyfeiswyr cyngor ddyfeiswyr hysbysebu Affiliate hysbysebu cynhyrchion Affiliate cynnyrch yn gwerthu cynnyrch Affiliate Affiliate gwerthu cynnyrch Affiliate marchnata cynnyrch blogiau Affiliate blogiau marchnata

Dod o hyd i Hadau Arian i Ddechrau Eich Busnes Newydd NAWR!

Inventors Blog Yr wyf wedi siarad â llawer dyfeiswyr annibynnol a mentrwyr eraill sy'n ceisio dechrau busnes newydd yn seiliedig ar eu dyfais neu syniad cynnyrch newydd.
Beth yw eu problem fwyaf… cymryd dyfalu gwyllt… diffyg cyllid i wneud eu breuddwydion yn dod yn wir busnes!

Wel, Yr wyf wedi gwneud yr holl gwaith troed o flaen llaw i ysgrifennu'r CD sain a cyfatebol llenwi yn y llyfr gwaith sy'n esbonio sut y gallwch gael arian hadau i ddechrau eich busnes newydd.

Cliciwch ar y fideo isod i ddysgu mwy.
Finding Seed Money Video Screen Shot

Cael eich copi heddiw!

Edrychwch ar ein cynhyrchion eraill.

Add to Technorati Favorites

cynnyrch ar gyfer ddyfeiswyr dod o hyd i arian hadau dod o hyd i arian hadau ddod o hyd i fuddsoddwyr cychwyn busnes cychwyn busnes bach dechrau eich busnes yn dod o hyd i arian had newydd i ddechrau eich busnes newydd yn dod o hyd i arian hadau i ddechrau eich busnes newydd ddyfeiswyr arwain canllawiau dyfeiswyr annibynnol dyfeiswyr dyfeiswyr annibynnol entrepreneuriaid dechrau busnes newydd dyfeisiadau syniadau cynnyrch newydd diffyg cyllid arian hadau dechrau ddechrau busnesau newydd i fusnesau bach sut i ddechrau busnes bach cds sain llyfrau gwaith dod o hyd i fuddsoddwyr preifat ysgrifennu cynigion busnes cysylltu â buddsoddwyr cynigion busnes trafod perchenogaeth busnes rheoli busnes materion ôl-fargen cymorth gan y llywodraeth

Nicaragua Ganwyd Dyfeisiwr Jose Castillo yn gobeithio Punch ei Llwybr Riches

Jose Castillo Jose Castillo yn ddyn ifanc aruthrol sy'n mwynhau bocsio i gadw ei hun yn-siâp. Yn ei eiriau ei hun “Pryd bynnag y byddaf yn cael cyfle Rwy'n hoffi i dir ychydig o punches ar bag dyrnu neu daro y bag cyflymder neu rhaff naid.” Eto, er gwaethaf ei gariad bocsio, ei fod yn ysgafn, ddyn teulu.
Yn ddiweddar, cyfarfûm Jose drwy fy ngrŵp Facebook Dyfeiswyr Annibynnol – Cymorth Wedi Cyrraedd! lle y dywedodd wrthyf am ei ddyfais chwaraeon newydd o'r enw 'raced migwrn'. Wel, afraid dweud, Roeddwn yn chwilfrydig ac yn gorfod dod o hyd i wybod mwy am Jose a'i ddyfais.

Jose was born in Managua Nicaragua in 1979 a daeth i'r Unol Daleithiau gyda'i deulu yn 1980 fel babanod. Mae wedi caru ac yn chwarae chwaraeon gan gynnwys codi pwysau a bocsio cyfan o'i fywyd. Yn ogystal, ei fod yn 'dyfeisiwr eni'. Fel Jose roi “Rwyf bob amser wedi cael syniadau yn fy mhen ac yr wyf yn wirioneddol yn arloeswr o bopeth.” Erbyn hyn mae ganddo ei deulu ei hun, gan gynnwys gwraig a thri o blant.

Mae'r raced migwrn oedd 'genhedlu’ tua dwy flynedd yn ôl, pan Jose awyddus i roi cynnig ar chwaraeon newydd, felly dechreuodd chwarae pêl-law mewn llys pêl raced lleol. Yno daeth y syniad o gyfuno bocsio gyda pêl raced. “Rwy'n hoffi i roi cynnig ar bethau newydd ond byth yn ceisio i fynd ymlaen gyda nhw oherwydd ofn [ond] gan fod yr economi wedi mynd braidd i mi ddechrau rhoi cynnig rhai syniadau allan.” Gwnaeth dau racedi knuckle ar y pryd ac mae'r gweddill yn hanes.

Mae pob raced migwrn yn y bôn yn ffrâm amgylch 18 modfedd mewn diamedr ar draws y llinynnau yn cael eu threaded mewn patrwm llinellau croes yn yr un modd i tennis neu raced pêl raced. Mae handlen siâp U ynghlwm ganolog i'r ffrâm y tu ôl i'r llinynnau.

Mae pâr o racedi migwrn yn cael eu cynnal gan bob chwaraewr, un ym mhob llaw o flaen y migwrn perthnasol. Rydych yn y bôn 'ymladd’ gyda'r bêl drwy dyrnu yn erbyn wal sengl neu mewn llys pêl raced. Fel arall,, gallwch chi chwarae yn erbyn gwrthwynebydd gan ddefnyddio'r un rheolau ag yn pêl raced. Naill ai creu ymarfer dwys

Gall y gêm yn cael ei chwarae gan ddefnyddio peli o feintiau gwahanol i greu gwahanol arferion workout. Er enghraifft, mae mwy, pêl trymach yn cael ei ddefnyddio ar gyfer hyfforddiant cryfder. A llai, bêl yn gyflymach yn cael ei ddefnyddio i gynyddu cyflymder llaw a chydlynu.

Fel ar gyfer y dyfodol, Byddai Jose yn hoffi i drwyddedu ei raced migwrn i gwmni cymryd rhan yn y diwydiant ffitrwydd. Ond Jose yn dweud ei bod yn anodd i gael cwmni sydd â diddordeb ers ei fod yn teimlo y rhan fwyaf yn amheus o ddyfeisiadau o dyfeiswyr newydd.

Still, Jose yn optimistaidd a chyson iawn. Gan ei fod yn rhoi ei “ni Nicaragua yn weithwyr caled” Mae am i'r raced dyrnau i gael ei ddefnyddio gan athletwyr neu ddull hyfforddi ar gyfer bocswyr. “Rwy'n gwybod y cynnyrch hwn yn mynd i fod yn llwyddiant mawr, o bosibl yn creu chwaraeon newydd.”

Mae gan Jose nifer ddyfeisiadau eraill, rhan fwyaf ohonynt yn ymwneud â chwaraeon. Yn wir,, ei fod wedi ffurfio ei gwmni ei hun Chwaraeon Skool newydd, Inc. i hyrwyddo a marchnata ei ddyfeisiadau.

Ac yr wyf yn caru ei agwedd tuag at ymarfer. Gan fod ei gwefan yn datgan “Ein nod yw dod â'r hwyl mewn hyfforddiant.” Rwy'n dymuno pob lwc iddo yn accomplishing y… yn unig yr hyn heddiw eisteddog, mae angen i gymdeithas dros bwysau. Dychmygwch mwy o bobl 'yn cael iach’ oherwydd eu bod yn mwynhau ymarfer corff.

Er bod siarad â Jose, Roeddwn i eisiau cael 'persbectif Sbaenaidd’ ar ei brofiadau dyfeisio yn y gobaith o helpu dyfeiswyr eraill o dreftadaeth Sbaenaidd ag unrhyw broblemau unigryw y gallant ddod ar eu traws. Felly, Gofynnais y cwestiwn hwnnw Jose.

Ateb Jose oedd braidd yn syndod i mi, “Ond nid oes yr aelodau fy nheulu credu y gallaf wneud i hyn ddigwydd. Mae'r rhan fwyaf ohonynt yn dweud, 'Dyna os ydych yn Americanaidd gwyn gallwch wneud pethau fel' na. Ond gan nad ydych yn unig yn setlo ar gyfer unrhyw swydd a gofalu am eich teulu. Yr ydych yn breuddwydio.’ Yr wyf yn gwybod eu hystyr yn dda, ond yr wyf yn gwrthod i setlo ar gyfer y. Byddaf yn gwneud yn ac nid wyf yn ofni i freuddwyd fawr. Mae hyn yn America wlad y mewnfudwyr. Efallai fy mod yn Nicaragua yn fanteisiol yn y diwedd.”

Rwy'n hoffi ei optimistiaeth. Gadewch i ni ei helpu i brofi bod ethnigrwydd oes lle yn y llwyddiant neu fethiant o ddyfeiswyr yn elwa oddi wrth eu dyfeisiadau!

Yn olaf,, Gofynnais Jose os oes ganddo unrhyw gyngor i ddyfeiswyr newydd i osgoi rhai o'r problemau a daeth ar eu traws. Atebodd “Donâ € ™ t stop breuddwydio, cadw credu a byth yn rhoi'r gorau. Cael ffydd yn eich penderfyniadau fel eich bod yn donâ € ™ t croeso ar gymryd y camau nesaf. Dyfeiswyr yn bobl dan y pennawd galed a dyna beth sy'n ein gwneud yn wych.”

Wel, Ni allaf ddadlau â hynny… ac yr wyf yn diolch i Jose am rannu ei stori.

Gallwch gysylltu â Jose yng Nghanolfan Chwaraeon Skool Newydd, Inc. 1-786-271-7306 neu drwy ei wefan www.newskoolsports.com.

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

P.S. Dyma y fideo diweddaraf yn dangos raced migwrn Jose yn defnyddio.Add to Technorati Favorites

Dyfeiswyr geni Nicaragua Nicaragua Nicaragua dyfeiswyr ddyfeiswyr jose Castillo bocsio dyrnu bagiau bagiau cyflymder rhaffau neidio grwpiau facebook dyfeiswyr annibynnol annibynnol helpu dyfeiswyr wedi cyrraedd ddyfeisiadau chwaraeon newydd dyfeisiadau chwaraeon raced migwrn dyfeisiadau Managua Nicaragua chwaraeon chwarae chwarae chwaraeon codi pwysau dyfeiswyr arloeswyr arloesi handball pêl raced llysoedd handball cyrtiau tennis racedi racquetballs pêl raced rheolau pêl raced racedi pêl raced workouts arferion workout cyflymder llaw cydlynu trwydded trwyddedu diwydiant ffitrwydd Nicaragua athletwyr dulliau hyfforddi bocswyr chwaraeon newydd chwaraeon skool newydd yn hyrwyddo dyfeisiadau hyrwyddo dyfeisiadau dyfeisiadau farchnad dyfeisiadau marchnata ymarfer arfer hyfforddiant mynd yn iach yn iach cael dod yn iachach persbectif Sbaenaidd iachach dyfeisio treftadaeth Sbaenaidd america mewnfudwyr ethnigrwydd elwa o'r elw dyfeisiadau o ddyfeisiadau dyfeiswyr newydd

Cynorthwy-ydd Penderfyniad dyfeisiwr yn Gwneud Dechrau Lawr y Llwybr Iawn Hawdd!

InventionPatenting.com Icon Dyfeiswyr aml yn cael eu drysu ynghylch yr hyn y mae'r cwrs gorau o weithredu er mwyn cymryd i ddiogelu a gwneud elw oddi wrth eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd. Wel, eich bod wedi cyrraedd yn y lle iawn.
Mae ein newydd “Cynorthwy-ydd Penderfyniad dyfeisydd” isod wedi ei gynllunio i roi arweiniad i chi yn y cyfeiriad cywir. Yn syml, ateb rhai cwestiynau sylfaenol am eich sefyllfa arbennig ac rydym yn eich cynghori ar yr opsiynau sydd orau i chi.

Byddwch yn derbyn eich arfer “Adroddiad Cynorthwy-ydd Penderfyniad dyfeisydd” drwy e-bost o fewn 1-3 diwrnod busnes.

Mae'n gwbl am ddim, felly does gennych ddim i'w golli!

Rydym yn gwerthfawrogi eich preifatrwydd. Eich gwybodaeth yn gyfrinachol Ni fydd yn cael eu gwerthu neu eu darparu fel arall i drydydd parti.

Cynorthwy-ydd Penderfyniad dyfeisydd

Ar ôl i chi gwblhau'r “Cynorthwy-ydd Penderfyniad dyfeisydd” cliciwch yma i weld rhai cynigion ar ein cynnyrch a gwasanaethau a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ddyfeiswyr annibynnol fel chi.

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

Add to Technorati Favorites

dyfeiswyr cynorthwyydd penderfyniad cynorthwyol penderfyniad dyfeisydd dyfeiswyr diogelu dyfeisiadau elw o ddyfeisiadau diogelu cynhyrchion newydd yn amddiffyn adroddiadau cynorthwyol dyfeiswyr adroddiadau cynorthwyol penderfyniad penderfyniad syniadau cynnyrch newydd dyfeisydd dyfeisiadau

British Dyfeisiwr Tony Waithe perseveres Er gwaethaf llawer o Heriau!


Fire Escape Ladder

Mae aelod o fy ngrŵp Facebook “Dyfeiswyr Annibynnol – Cymorth Wedi Cyrraedd!“, Tony Waithe, Dywedwyd wrthyf yn ddiweddar ei stori o hynt a helynt i gael ei ddyfeisiadau i'r farchnad ym Mhrydain Fawr.

Er ei fod eisoes wedi derbyn cryn dipyn o sylw yn y cyfryngau am ei ddyfeisiadau, Gobeithiaf y cael ei stori allan ei helpu sicrhau mwy o lwyddiant ac yn helpu i gymell dyfeiswyr eraill sy'n ei chael hi'n anodd gwneud arian oddi wrth eu dyfeisiadau.

Roedd y frwydr i gael ei ysgol dianc rhag tân (a ddangosir uchod), a elwir yn “Ysgol Escape Great” ar y farchnad ryngwladol wedi bod yn daith anodd iawn a dweud y lleiaf.

Fel y dywed Tony yn ei eiriau ar: “Yn ystod fy ymchwil mewn perthynas â rheoliadau adeiladu ar gyfer cartrefi sy'n eiddo i landlordiaid sy'n prynu eiddo i'w rhentu i denantiaid, Yr wyf yn darganfod nad yw'r rhan fwyaf o'r tai yn cydymffurfio â'r rheolau mewn perthynas i dai droi yn bedair – pum fflat.

Mae'r rheolau yn datgan bod yr holl fflatiau uwchlaw 4.5 Rhaid metr o'r llawr daear gael ail ddull o ddianc os bydd tân difrifol a allai atal y brif ffordd allan o'r adeilad.

Y ffaith yw unrhyw un o'r miliynau lawer o gartrefi yn cael ail ddull o ddianc ar gyfer eu hunain neu eu hanwyliaid a'r canlyniad yw bod bywydau pobl mewn perygl (sydd yn bryder iechyd a diogelwch) ac yn erbyn eu hawliau dynol i gael eu cartrefu mewn cartref gweddus a diogel.

Gallai cwmnïau yswiriant yn elwa drwy ddarparu eu cleientiaid â pholisi yswiriant sy'n annog eu cleientiaid i gael y tân dianc gosod yn eu cartrefi. Dylai cwmnïau yswiriant gwrthod yswirio eu cleientiaid os na chydymffurfir â'r safonau hyn.”

Yr Ysgol Great Escape yn cael ei storio yn daclus ac yn gryno o dan y ffenestr sil y tu mewn i bob ystafell wely neu adeilad nes bod eu hangen mewn tân. Gellir ei ddefnyddio o ffenestr, balconi, neu hyd yn oed ar y to o unrhyw adeilad ac yn hawdd i'w ddefnyddio. Mae defnyddiwr yn syml gwthio clamp dyfais ymlaen i mount wal, Yna, rholiau y Escape Ysgol Great ar y sil ffenestr neu silff.

Gydag un gwthio ymlaen, ysgol raff wedi'i roi i gadw yn cael ei daflu allan allanol tra bod adran ysgol anhyblyg colynnog yn disgyn allan a downwardly fel bod handlen / troed darn yn dod i orffwys yn erbyn y wal allanol yr adeilad. Mae'r defnyddiwr yn camu ar lwyfan ac yn dod o hyd i ris gyntaf yr adran ysgol. Tra bydd yn dal ar ddau brif rheiliau cymorth, y defnyddiwr yn gostwng y pwysau ar ei g / chorff i lawr i'r adran ysgol, yna dringo i lawr yr ysgol raff i ddiogelwch ar y ddaear.

Tony wedi dod yn gwneuthurwr i wneud ei Ysgolion Great Escape, Mae costau offer, costau cynnyrch, a phris gwerthu darged.

Dyma ei rhwystredigaethau yn ei eiriau ei hun: “Rwy'n aml yn clywed gan busnes Rwyf wedi cwrdd eu bod am i mi roi archebion pendant cyn y byddant yn buddsoddi ond rwyf o'r casgliad na fyddai angen i mi eu i fuddsoddi a allwn sicrhau gorchmynion o'r fath ar ben fy hun.

Beth Fi 'n sylweddol angen yw rhywun neu sefydliad sy'n credu ynof fi ac yn bwysicach yn credu yn fy dyluniadau cynnyrch i fuddsoddi yn ei gyfnod cynnar fel y gall fy cynnyrch yn cael ei drwyddedu a gall gorchmynion yn cael ei benderfynu.

Yr wyf yn mawr yn credu, os gallaf ddod o hyd i'r bobl iawn neu sefydliad i gefnogi fy cynnyrch sydd wedi ennill gwobrau ac yn rhoi i mi gyda chefnogaeth ac arian fel y gall ymgyrch cysylltiadau cyhoeddus rhyngwladol yn cael ei adeiladu i gyflenwi cwmnïau mawr a allai stoc ac yn gwerthu y ddihangfa dân , y byddwn i gyd fod ar ennill-ennill ar gyfer pawb sy'n ymwneud.

Os gwelwch yn dda fy helpu i helpu'r llu wneud eu cartrefi yn lle mwy diogel i fyw ynddo”

Gallwch gysylltu â Tony trwy ei Facebook e-bost.

Gorau o ran,

Brian R. Rayve

P.S. Dyma rai clipiau fideo o gyfweliadau ar y cyfryngau Tony.


Tony Waithe, Mae'r stori, y Daith, Y Genhadaeth

Tony Waithe ac ennill oscar Wallace a Gromit ar Newyddion y BBC yn sôn am ddyfeisiadau, yr Amgueddfa Wyddoniaeth, a sut y gall plant ddechrau i fod yn fwy dyfeisgar yn yr 21ain Ganrif.

Tony Waithe cael ei gyfweld gan y Meistr Grand enwocaf Mhrydain o Invention Trevor Bayliss ar Channel Four teledu “Y Sioe Brecwast Mawr” a gyflwynir gan Phil Jupitus.

Neges i lywodraethau ledled y byd i gefnogi dyfeiswyr


Add to Technorati Favorites

dyfeiswyr Prydain tony Waithe ysgolion dianc rhag tân dyfeiswyr annibynnol annibynnol helpu dyfeiswyr wedi cyrraedd dyfeisiadau mawr Prydain rheoliadau adeiladu ysgol dianc mawr landlordiaid eiddo fflatiau ail ddull o ddianc tanau brif ffordd allan adeiladau cartrefi pryderon iechyd pryderon diogelwch cwmnïau yswiriant polisi yswiriant tân dianc siliau ffenestri balconi to topiau silffoedd rhaff Grisiau ysgolion anhyblyg waliau allanol llwyfannau gris ysgolion offeru costau cynnyrch gostau targedu prisiau gwerthu dyluniadau cynnyrch trwydded ymgyrchoedd pr cyfweliadau i'r cyfryngau Wallace a Gromit bbc newyddion ddyfeisgar mawreddog meistr o ddyfais Trevor Bayliss mawr sioe frecwast phil Jupitus dyfeiswyr

Cwmnïau o bosibl yn dymuno i drwyddedu neu Brynu Eich Dyfeisio!

Un o'r heriau mwyaf anodd a wynebir gan ddyfeiswyr ac entrepreneuriaid annibynnol yn dod o hyd i gwmnïau sydd am drwyddedu neu brynu'r hawliau i gael eu dyfeisiadau neu syniadau cynnyrch newydd.

Wel, ein Ultimate Adnoddau Dyfeisiwr yn cynnwys adran Cwmnïau Mae hynny'n Derbyn Cyflwyniadau Cynnyrch O Dyfeiswyr Annibynnol sy'n rhestru cwmnïau o'r fath. Noder NAD rhain yn gwmnïau marchnata ddyfais. Yn hytrach, eu bod yn gweithgynhyrchwyr gwirioneddol gyda'u llinellau cynnyrch eu hunain sydd am ychwanegu cynnyrch newydd ac wedi nodi eu bod yn barod i siarad â dyfeiswyr am ychwanegu eu cynhyrchion.

Ond yn gyntaf, fod yn sicr i ddiogelu eich dyfais drwy ffeilio cais am batent dros dro fel bod gennych “patent yr arfaeth” (h.y. rhif cyfresol a dyddiad ffeilio ar gyfer eich dyfais yn y swyddfa patent). Gallwch ffeilio cais am batent dros dro gan ddefnyddio ein gwasanaeth paratoi patent neu ddefnyddio ein Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio.

Yn ogystal, gallwch ddefnyddio Non-Disclosure/Non-Compete (ND / NC) Cytundeb (gweld eich atwrnai patent neu wneud ar-lein chwilio am un am ddim) os bydd y cwmni penodol arwyddo un. Mae hyn yn rhoi i chi amddiffyn ar unwaith cytundebol os bydd y cwmni yn datgelu neu'n cynhyrchu eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd. Felly, Nid oes angen i chi aros hyd nes y byddai patent cyhoeddi ar eich dyfais (Efallai na fydd proses sawl blwyddyn a bod eich syniad fod yn patent) i atal y cwmni rhag ripping oddi ar eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd.

Fodd bynnag,, rhan fwyaf o gwmnïau mawr yn cael eu cytundebau datgelu ei hun ac ni fydd yn caniatáu i chi gyflwyno eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd oni bai eich bod yn llofnodi ei. Mae'r cytundebau hyn yn datgelu fel arfer yn datgan bod NID eich datgeliad cynnyrch iddynt yn gyfrinachol, a bod eich unig amddiffyniad (os o gwbl) yw bod a ddarperir drwy U.S. Swyddfa Batentau (felly eich ffeilio blaenorol y cais am batent dros dro).

Y prif reswm bod cwmnïau mwy o faint gytundebau datgeliad o'r fath yw eu bod yn datblygu eu cynnyrch eu hunain yn fewnol ac nid ydynt am i chi yn nes ymlaen hawlio eich bod yn datgelu cynnyrch iddynt eu bod eisoes yn datblygu ar eu pen eu hunain.

Noder er y gall chi ddefnyddio cytundeb ND / NC ei ben ei hun fel amddiffyn cytundebol yn erbyn cael eich dyfais ei ddwyn gan gwmni, nad oes gennych “patent yr arfaeth” ac felly y dull hwn yn fwy o risg. Ar ben hynny, os nad oes gennych “patent yr arfaeth” nac yn arwyddo ND / NC cytundeb cyn cyflwyno eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd, yna rydych yn gosod eich hun i fyny i gael ei rwygo i ffwrdd. Noder bod hyn yn ddatganiad cyffredinol o gyngor a mewn unrhyw ffordd i fod i fyfyrio ar unrhyw gwmni neu unigolyn partuicular.

Hefyd fod yn sicr o wneud eich gwaith cartref cyntaf ar unrhyw gwmni yr ydych yn ystyried dod. Edrychwch ar eu llinell cynnyrch(s) i fod yn sicr bod eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd yn cyd-fynd yn dda. Beth yw eu gofynion cynnyrch cyflwyno? A fyddant yn llofnodi cytundeb ND / NC?

Unwaith eto,, yma yw y ddolen i'n Adnoddau Dyfeisiwr Ultimate:
http://www.inventionpatenting.com/ultimate-inventor-resources.html

ac at ein “Cwmnïau Mae hynny'n Derbyn Cyflwyniadau Cynnyrch O Dyfeiswyr Annibynnol”:
http://www.inventionpatenting.com/companies-that-accept-new-products.html

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

P.S. Byddwch yn siwr i ofyn i'ch atwrnai patent neu darllenwch ein swyddi eraill am y goblygiadau o “datgeliad cyhoeddus” trwy beidio â defnyddio cytundeb ND / NC wrth ddatgelu eich dyfais neu syniad cynnyrch newydd i gwmnïau neu bersonau eraill (hyd yn oed os oes gennych “patent yr arfaeth”).

Add to Technorati Favorites

dyfeiswyr annibynnol entrepreneuriaid trwydded dyfeisiadau syniadau cynnyrch newydd yn y pen draw dyfeisiwr adnoddau cwmnïau sy'n derbyn cyflwyniadau cynnyrch o gwmnïau dyfeiswyr annibynnol sy'n derbyn cyflwyniadau cynnyrch cwmnïau marchnata dyfais cwmnïau marchnata gwneuthurwyr llinellau cynnyrch cynhyrchion newydd dyfeiswyr cynnyrch ddiogelu eich dyfeisiadau ceisiadau patent dros dro patent yr arfaeth rhif cyfresol dyddiad ffeilio patent swyddfa patentau dros dro wasanaethau paratoi patent ffeilio cais am batent dros dro patent pecyn ffeilio cais dros dro 2010 cytundebau non-disclosure/non-compete gytundebau dros dro cais am batent ffeilio pecyn cais am batent dros dro cit ffeilio patent ffeilio patent dros dro cit offer dros dro cit peidio â datgelu nad ydynt yn cystadlu cytundebau atwrnai patent chwilio ar-lein syniadau diogelu cynnyrch newydd cytundebol patentau patent cytundebau datgelu datgelu cynnyrch u.s. patent Swyddfa swyddfa patent ni patent swyddfa file patent ceisiadau ceisiadau ffeil batent dros dro yn datblygu cynhyrchion diogelu cytundebol llinellau cynnyrch inventionpatenting.com cyflwyno gofynion y cynnyrch datgeliad cyhoeddus

Os Dyfeiswyr Annibynnol Ffeil eu ceisiadau Patent Dros Dro Hun?

Provisional Patent Application Filing Kit Yn ddiweddar, postio gwybodaeth am y newydd Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio 2010 mewn grwpiau rhwydweithio cymdeithasol sawl sy'n cael eu bri gan atwrneiod patent ar wefan rhwydweithio cymdeithasol poblogaidd.

Sylwadau negyddol Derbyniwyd sawl am y swydd fod yn troi o gwmpas y syniad o “Pam ydych chi'n helpu dyfeiswyr i baratoi eu ceisiadau patent eu hunain… mae fel gwneud eich hun tirlunio, torri gwallt, neu lawdriniaeth!”.

Wel, mynd ffigur… Gall tirlunio yn cael ei dysgu yn ddigon hawdd pan nad oes gennych yr arian i dalu dirluniwr! Yr un peth gyda torri gwallt. Byddwn yn tynnu llinell ym meddygfa do-it-eich hun, er!

Maent yn parhau… “Bydd Dyfeiswyr y pen draw cais am batent dros dro sydd yn ddi-alluogi (h.y. ar goll gwybodaeth feirniadol am eu dyfais) neu ar goll rhyw technegol cyfreithiol eraill ac ni fyddant yn gallu defnyddio'r cais fel sail ar gyfer ffeilio cais am batent cyfleustodau” (a all gyhoeddi fel patent patent ffeilio o fewn y blwyddyn 'nes’ gyfnod o amser affored gan y cais am batent dros dro).

Fy ymateb iddynt ac i chi yw hyn… maent yn gwbl gywir. Yn amlwg, cais am batent dros dro a baratowyd yn broffesiynol sydd orau… os gall y dyfeisiwr fforddio cost. Atwrnai patent profiadol (o leiaf 2-3 mlynedd o hyfforddiant o dan atwrnai patent hynafol… Nid yw hunan-ddysgu) yn gwybod sut i ddisgrifio dyfeisiadau yn fanwl ac yn cael lluniau neu frasluniau a baratowyd sy'n dangos holl agweddau beirniadol o'r ddyfais, gan gynnwys y fersiynau amrywiol neu embodiments hynny.

Fodd bynnag,, Ni all llawer o dyfeiswyr annibynnol fforddio'r $1,500.00 i $3,500.00 ffi y atwrneiod patent codi i baratoi cais am batent dros dro (nodi ein bod yn codi cryn dipyn yn llai – yn unig $477.00 yn broffesiynol baratoi cais am batent dros dro i chi gan gynnwys brasluniau neu ddarluniau). Mae llawer o'r dyfeiswyr yn dal i ffeilio ceisiadau patent dros dro eu hunain… oftentimes arwain at ddatgeliad annigonol neu dechnegol cyfreithiol arall na chydymffurfir â.

Wel, y Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio 2010 wedi'i gynllunio i roi dyfeiswyr o'r fath ergyd rhesymol yn ffeilio cais am batent da eu hunain… am gost resymol. Rwy'n teimlo fod rhoi ddyfeiswyr annibynnol yr wybodaeth iawn yn hawdd eu darllen-a-ddilyn fformat gyda phob un o'r ffurflenni yn well na hwy “ehedeg tuag atynt yn” fel dyfeiswyr annibynnol llawer yn gwneud.

Rwy'n gobeithio y bydd hyn yn egluro pwrpas y Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio 2010 a phwy ddylai ei brynu.

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

Add to Technorati Favorites

pecyn cais am batent dros dro ffeilio 2010 patent dros dro cais ffeilio pecyn pecyn ffeilio patent dros dro patent dros dro kit atwrneiod ffeilio patent ffeilio pecyn rhwydweithio cymdeithasol dyfeiswyr ceisiadau patent ceisiadau patent dros dro patentau dros dro nad ydynt yn galluogi datgelu patent dyfeisiadau ceisiadau patent cyfleustodau patentau patent yr arfaeth lluniadau patent dyfeiswyr annibynnol

Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio 2010

Provisional Patent Application Filing Kit Wyf wedi siarad â llawer o ddyfeiswyr annibynnol sydd am gael “patent yr arfaeth” ar gyfer eu dyfeisiadau am gost resymol ond mae ganddynt ddim syniad ble i fynd neu sut i wneud hynny.

Er nad baratoi a chyflwyno eich cais am batent dros dro ei hun yn “gwyddoniaeth roced” ac mae o fewn y sgiliau y rhan fwyaf o bobl yn meddu ar, mae nifer o bethau sydd angen i chi wybod i wneud yn iawn. Pam na wnewch chi ei wneud yn iawn drwy gael y wybodaeth rydych ei hangen… ar gost yn hytrach nominal?

Wel, newydd Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio 2010 yn eich darparu gyda chyfarwyddiadau cyflawn a ffurflenni i gloi “patent yr arfaeth” ar gyfer eich dyfais yn y U.S. Patent a Nod Masnach Swyddfa! Yn cynnwys cyfarwyddiadau ar gyfer ffeilio yn electronig a thrwy post.

Mwy, os ydych yn archebu nawr, byddwch yn derbyn dau gynnyrch bonws: “Gwneud Eich Hun Chwilio Patent Proffesiynol-Ansawdd… NAWR!” a “Cael Eich Cynhyrchion i mewn i'r Manwerthwyr Blwch Mawr… NAWR!”.

Mae'r rhain yn gymdeithion gwych i'r Kit Dros Dro Cais Patent Ffeilio bod yn y drefn honno yn dangos i chi sut i benderfynu p'un ai i geisio patent ar eich syniad cynnyrch newydd a sut i gael eich cynnyrch yn y manwerthwyr mawr fel Wal-Mart, K-Mart, ac yn fwy.

Yr wyf yn eich annog i wirio ei fod allan ar:

http://www.inventionpatenting.com/provisional-patent-kit.html

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

Add to Technorati Favorites

pecyn cais am batent dros dro ffeilio 2010 patent dros dro cais ffeilio patent dros dro pecyn ffeilio pecyn dros dro ffeilio pecyn pecyn ffeilio patent dyfeiswyr annibynnol patent yr arfaeth dyfeisiadau u.s. patent a nod masnach swyddfa u.s. patent swyddfa ni patent a nod masnach swyddfa ein swyddfa patent ceisiadau patent cynnyrch bonws dros dro yn gwneud eich chwiliad patent o ansawdd proffesiynol eu hunain yn awr yn gwneud eich chwiliad patent o ansawdd proffesiynol eu hunain yn awr yn gwneud eich chwiliad patent proffesiynol eich hun yn gwneud eich chwiliad patent hun gael eich cynnyrch i mewn i'r blwch manwerthwyr mawr yn awr gael eich cynnyrch i mewn i'r manwerthwyr

Cael Eich Cynhyrchion i mewn i'r Manwerthwyr Blwch Mawr… NAWR!

Getting Your Products into the Big Box Retailers NOW! Yr wyf wedi siarad i ddyfeiswyr annibynnol a entrepreneuriaid eraill sydd am gael eu cynnyrch newydd i mewn i'r “Manwerthwyr Blwch Mawr” fel Wal-Mart, Costco, Home Depot, K-Mart, PETCO, Sears, J.C. Penney, ac eraill ond nid oes ganddynt syniad sut i wneud hynny.

Wel, Penderfynais i wneud ychydig o ymchwil i weld beth sydd ei angen i fod yn gymwys a chyflwyno cynnyrch i'r manwerthwyr blwch mawr.

Cefais fy synnu gan yr holl a ddysgais ac penderfynais i ysgrifennu CD sain gyda cyfatebol llenwi-mewn llyfr sy'n esbonio sut y gallwch gael eich cynnyrch i mewn i'r manwerthwyr blwch mawr.

Ar ôl gwrando ar fy CD sain newydd “Cael Eich Cynhyrchion i mewn i'r Manwerthwyr Blwch Mawr… NAWR!”, byddwch yn gwybod y pethau sylfaenol y blwch adwerthu mawr, sut i gysylltu â manwerthwyr, a sut i ddod yn Wal-Mart, Costco, Home Depot, K-Mart, PETCO, Sears, a J.C. Penney cyflenwr.

Yr wyf yn eich annog i wirio ei fod allan ar:
http://www.inventionpatenting.com/inventors-guide-big-box-retailers-cd.html

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

Add to Technorati Favorites

cynnyrch manwerthwyr blwch mawr dyfeiswyr dyfeiswyr annibynnol entrepreneuriaid cynhyrchion newydd cyflwyno cynnyrch cds sain llyfrau gwaith blwch mawr manwerthwyr manwerthu cyswllt ddod yn gyflenwr cael eich cynnyrch i mewn i'r manwerthwyr blwch mawr dyfeiswyr annibynnol arwain canllawiau dyfeisiwr annibynnol dyfeiswyr canllaw annibynnol i gael eich cynnyrch i mewn canllaw y dyfeisiwr manwerthwyr annibynnol blwch mawr i gael eich cynnyrch i mewn i'r manwerthwyr blwch mawr brian r. rayve inventionpatenting.com rayve brian inventionpatenting patent dyfais

Rhyngweithio Gyda Dyfeiswyr Cymrawd O Amgylch y Byd ar ein Fforwm Dyfeiswyr Annibynnol Newydd!

Rwyf wedi bod eisiau i sefydlu fforwm rheolaidd (yn hytrach na blog) lle gall dyfeiswyr annibynnol o bob cwr o'r byd yn rhannu eu profiadau patent a marchnata eu dyfeisiadau neu syniadau cynnyrch newydd. Wel, ei fod yn cyrraedd o'r diwedd.

Mae'r fforwm yn amlieithog ar y pen blaen (swyddi gwylio) ac ar y diwedd yn ôl (eich cyfrif i wneud swyddi) fel y gallwch siarad â ddyfeiswyr o bob cwr o'r byd yn eu hieithoedd brodorol!

I weld swyddi ar y rheng flaen yn unrhyw un o'r 42 ieithoedd, cliciwch ar y gwymplen ar y gornel chwith uchaf pob tudalen ar y we y fforwm. Gallwch osod yr iaith ar y diwedd yn ôl pan fyddwch yn cofrestru fel defnyddiwr newydd.

Dyfeiswyr yn arloeswyr… felly fod ymysg y cyntaf i ymuno a phostio at ein Fforwm Dyfeiswyr Annibynnol.

Cofrestrwch ar gyfer ein Fforwm Dyfeiswyr Annibynnol gan glicio yma.

Gorau o ran,

Brian R. Rayve
Perchennog, InventionPatenting.com

P.S. Byddwch yn siwr i adael i mi wybod pa bynciau trafod a chategori yr hoffech yn: Forum@InventionPatenting.com.

Add to Technorati Favorites

dyfeiswyr rhyngweithio gyda dyfeiswyr fforwm annibynnol ar fforwm dyfeiswyr dyfeiswyr dyfeiswyr annibynnol dyfeisiadau patent dyfeisiadau marchnata syniadau cynnyrch newydd amlieithog fforwm fforwm amlieithog ieithoedd brodorol inventionpatenting.com