پیدا کردن پول دانه برای شروع کسب و کار جدید شما در حال حاضر!

Inventors Blog من به بسیاری از مخترعان مستقل و کارآفرینان که در حال تلاش برای شروع یک کسب و کار جدید بر اساس اختراع خود را و یا ایده محصول جدید صحبت کردیم.
بزرگترین مشکل آنها چیست… حدس وحشی… عدم بودجه را به رویاهای کسب و کار خود را به حقیقت می پیوندند!

خوب, من انجام داده اند همه از رفت و آمد تا جلو برای ارسال این سی دی های صوتی و مربوط به پر کردن کارنامه است که توضیح می دهد که چگونه می توانید پول دانه برای شروع کسب و کار جدید خود را دریافت کنید.

در ویدئو زیر برای کسب اطلاعات بیشتر، کلیک کنید.
Finding Seed Money Video Screen Shot

دریافت یک کپی خود را امروز!

از محصولات دیگر ما.

Add to Technorati Favorites

محصولات برای مخترعان پیدا کردن پول دانه پیدا کردن پول دانه پیدا کردن سرمایه گذاران شروع یک کسب و کار شروع یک کسب و کار کوچک شروع کسب و کار جدید پیدا کردن پول دانه برای شروع کسب و کار جدید شما در حال حاضر پیدا کردن پول دانه برای شروع کسب و کار جدید خود را مخترعان هدایت مخترعان راهنماهای مستقل مخترعان مخترعان مستقل کارآفرینان شروع یک کسب و کار جدید اختراعات ایده های محصول جدید بودجه فاقد پول دانه شروع کسب و کار جدید شروع کسب و کار کوچک چگونه برای شروع یک کسب و کار کوچک سی دی های صوتی کتابهای پیدا کردن سرمایه گذاران خصوصی نوشتن طرح کسب و کار تماس با سرمایه گذاران طرح کسب و کار مذاکره مالکیت کسب و کار مدیریت کسب و کار مسائل پس از معامله کمک های دولت