ગોપનીયતા

Your Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

Google Adsense and the DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party advertisement vendor, uses cookies to serve ads on this site. The use of DART cookies by Google enables them to serve adverts to visitors that are based on their visits to this website as well as other sites on the internet.

નીચેના URL પર તમે Google જાહેરાત અને સામગ્રી નેટવર્ક ગોપનીયતા નીતિ મુલાકાત શકે DART કૂકીઝ નાપસંદ કરવા માટે http://www.google.com/privacy_ads.html ધ ડાર્ટ કૂકી પદ્ધતિઓ મારફતે વપરાશકર્તાઓને ટ્રેકિંગ Google ની પોતાની ગોપનીયતા નીતિઓને આધીન છે.

અન્ય તૃતીય પક્ષ જાહેરાત સર્વર્સ અથવા જાહેરાત નેટવર્ક્સ પણ જાહેરાત અસરકારકતા અને તેમના પોતાના ગોપનીયતા નીતિઓ પૂરી પાડવામાં આવશે કે અન્ય કારણોસર માપવા માટે આ વેબસાઇટ પર વપરાશકર્તાઓ પ્રવૃત્તિઓ ટ્રૅક કરવા કૂકીઝ ઉપયોગ કરી શકે છે, inventionpatenting.com તૃતીય પક્ષ જાહેરાતકારો દ્વારા ઉપયોગ કરી શકાય છે કે કોઈ ઍક્સેસ અથવા આ કૂકીઝ પર નિયંત્રણ ધરાવે છે.

વ્યક્તિગત માહિતી સંગ્રહ
Inventionpatenting.com મુલાકાત ત્યારે, આ સાઇટ ઍક્સેસ કરવા માટે ઉપયોગમાં IP સરનામું ઍક્સેસ ની તારીખો અને સમયો સાથે લોગ થશે. આ જાણકારી કેવળ પ્રવાહો વિશ્લેષણ કરવા માટે વપરાય છે, આ સાઇટ સંચાલિત, વપરાશકર્તાઓ ચળવળ ટ્રેક અને આંતરિક વપરાશ માટે વ્યાપક વસ્તી વિષયક માહિતી ભેગી. સૌથી અગત્યનું, કોઇપણ રેકોર્ડ IP સરનામાઓ વ્યક્તિગત માહિતીને જોડાયેલા નથી.

તૃતીય પક્ષ વેબસાઇટ્સ પરની લિંક્સ
અમે તમારા ઉપયોગ અને સંદર્ભ માટે આ સાઇટ પર લિંક્સ સમાવેશ થાય છે. અમે આ વેબસાઇટ્સ પર ગોપનીયતા નીતિઓ માટે જવાબદાર નથી. તમે આ સાઇટ્સ ગોપનીયતા નીતિઓ અમારી પોતાની અલગ પડી શકે છે કે જે પરિચિત હોવા જોઈએ.

આ પ્રાયવેસી સ્ટેટમેન્ટ ફેરફારો
આ નિવેદન સમાવિષ્ટો કોઈપણ સમયે ફેરફાર કરી શકે છે, અમારા મુનસફી.

તમે અમારી ગોપનીયતા નીતિ સંબંધિત કોઈપણ પ્રશ્નો હોય, તો પછી તમે કરી શકે છે સંપર્ક info@inventionpatenting.com પર અમને

જવાબ છોડો