Gjetja e parave farë për të filluar biznesin tuaj New TANI!

Inventors Blog Unë kam biseduar me shumë shpikësit e pavarur dhe sipërmarrës të tjerë të cilët janë duke u përpjekur për të filluar një biznes të ri të bazuar në shpikjen e tyre apo ide të produktit të ri.
Cili është problemi i tyre më i madh… të marrë një guess egër… mungesa e fondeve për të bërë ëndrrat e tyre të biznesit të vijnë e vërtetë!

Mirë, I have done all of the footwork up-front to write this audio CD and corresponding fill-in workbook that explains how you can get seed money to start your new business.

Click on the video below to learn more.
Finding Seed Money Video Screen Shot

Get your copy today!

Check out our other products.

Add to Technorati Favorites

products for inventors find seed money finding seed money find investors start a business të filluar një biznes të vogël të fillojnë tuaj të re në gjetjen e biznesit para farë për të filluar biznesin tuaj të re tani gjetja e para farë për të filluar Shpikësit ri e biznesit tuaj udhëzojë shpikësit të pavarura udhëzon në rrugë Shpikësit Shpikësit e pavarur sipërmarrësit të filluar një biznes të ri shpikje ide të reja produkt mungesa e fondeve Paratë farë të fillojë të filluar biznesin e ri të biznesit të vogël si për të filluar një biznes të vogël CD audio workbooks gjeni investitorët privatë shkruajnë propozime të biznesit kontaktuar investitorëve propozimet e biznesit negociuar Pronësia e biznesit menaxhimin e biznesit post-marrëveshje ka rëndësi ndihma e qeverisë