หาเม็ดเงินการเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณ!

Inventors Blog I have talked to many independent inventors and other entrepreneurs who are trying to start a new business based on their invention or new product idea.
What is their biggest problemtake a wild guesslack of funding to make their business dreams come true!

ดี, ฉันได้กระทำทั้งหมดของเท้าขึ้นด้านหน้าที่จะเขียนนี้ซีดีเสียงและสอดคล้องกับการเติมเต็มในสมุดงานท​​ี่อธิบายถึงวิธีการที่คุณจะได้รับเม็ดเงินเพื่อเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณ.

คลิกที่วิดีโอด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม.
Finding Seed Money Video Screen Shot

รับสำเนาของคุณวันนี้!

ตรวจสอบออกผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ของเรา.

Add to Technorati Favorites

ผลิตภัณฑ์สำหรับการประดิษฐ์หาเม็ดเงินในการหาเม็ดเงินหานักลงทุน เริ่มต้นธุรกิจ เริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก เริ่มต้นธุรกิจการหาเมล็ดพันธุ์เงินใหม่ของคุณจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่ของคุณตอนนี้การหาเม็ดเงินที่จะเริ่มต้นคิดค้นธุรกิจใหม่ของคุณเป็นแนวทางในการประดิษฐ์ที่เป็นอิสระ นักประดิษฐ์ นักประดิษฐ์อิสระ ผู้ประกอบการ เริ่มต้นธุรกิจใหม่ สิ่งประดิษฐ์ ความคิดผลิตภัณฑ์ใหม่ขาดเงินทุน เม็ดเงิน เริ่มต้นธุรกิจเริ่มต้นใหม่ธุรกิจขนาดเล็ก วิธีการเริ่มต้นธุรกิจขนาดเล็ก ซีดีเสียง สมุดงาน หานักลงทุนเอกชนเขียนข้อเสนอทางธุรกิจติดต่อนักลงทุนข้อเสนอทางธุรกิจ การเจรจาต่อรอง การเป็นเจ้าของธุรกิจ การจัดการธุรกิจ เรื่องที่โพสต์-deal ความช่วยเหลือของรัฐบาล