Tìm tiền hạt giống để bắt đầu kinh doanh mới của bạn NGHIỆP!

Inventors Blog Tôi đã nói chuyện với nhiều nhà phát minh độc lập và các doanh nghiệp khác, những người đang cố gắng để bắt đầu một công việc kinh doanh mới dựa trên phát minh của họ hoặc ý tưởng sản phẩm mới.
Vấn đề lớn nhất của họ là gì… có nhiều phán đoán… thiếu kinh phí để thực hiện ước mơ kinh doanh của mình trở thành sự thật!

Vâng, Tôi đã làm tất cả những động tác chân lên phía trước để ghi đĩa CD âm thanh và tương ứng điền vào bảng tính giải thích làm thế nào bạn có thể nhận được tiền hạt giống để bắt đầu kinh doanh mới của bạn.

Nhấp chuột vào đoạn video dưới đây để tìm hiểu thêm.
Finding Seed Money Video Screen Shot

Nhận được bản sao của bạn ngày hôm nay!

Kiểm tra các sản phẩm khác của chúng tôi.

Add to Technorati Favorites

sản phẩm cho nhà phát minh tìm tiền hạt giống việc tìm kiếm tiền hạt giống tìm nhà đầu tư bắt đầu một doanh nghiệp bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ bắt đầu kinh doanh tìm kiếm tiền giống mới của bạn để bắt đầu kinh doanh mới của bạn bây giờ việc tìm kiếm tiền hạt giống để bắt đầu phát minh kinh doanh mới của bạn hướng dẫn phát minh hướng dẫn độc lập phát minh nhà phát minh độc lập doanh nhân bắt đầu một doanh nghiệp mới phát minh ý tưởng sản phẩm mới thiếu kinh phí tiền hạt giống bắt đầu kinh doanh mới bắt đầu kinh doanh nhỏ làm thế nào để bắt đầu một doanh nghiệp nhỏ CD âm thanh sách bài tập tìm nhà đầu tư tư nhân viết đề xuất kinh doanh liên hệ với các nhà đầu tư đề xuất kinh doanh đàm phán quyền sở hữu kinh doanh quản lý kinh doanh các vấn đề sau thỏa thuận hỗ trợ chính phủ