Bảo mật

Your Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

Google Adsense and the DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party advertisement vendor, uses cookies to serve ads on this site. The use of DART cookies by Google enables them to serve adverts to visitors that are based on their visits to this website as well as other sites on the internet.

Để lựa chọn ra các tập tin cookie DART bạn có thể truy cập vào các quảng cáo của Google và chính sách bảo mật mạng nội dung tại địa chỉ sau đây http://www.google.com/privacy_ads.html Theo dõi của người dùng thông qua các cơ chế cookie DART được áp dụng chính sách bảo mật của Google.

Các máy chủ quảng cáo của bên thứ ba hoặc các mạng quảng cáo cũng có thể sử dụng cookies để theo dõi hoạt động người dùng trên trang web này để đo lường hiệu quả quảng cáo và các lý do khác sẽ được cung cấp trong các chính sách bảo mật riêng của họ, inventionpatenting.com không có quyền truy cập hoặc kiểm soát các cookie có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bộ sưu tập thông tin cá nhân
Khi truy cập vào inventionpatenting.com, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập các trang web sẽ được lưu lại cùng với ngày và thời gian truy cập. Những thông tin này là hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản lý trang web, theo dõi chuyển động người sử dụng và thu thập thông tin nhân khẩu học rộng để sử dụng nội bộ. Quan trọng nhất, bất kỳ địa chỉ IP được ghi lại không liên kết với thông tin cá nhân.

Liên kết đến trang web của bên thứ ba
Chúng tôi đã bao gồm các liên kết trên trang web này để sử dụng và tài liệu tham khảo của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về chính sách bảo mật trên các trang web. Bạn nên biết rằng các chính sách bảo mật của các trang web này có thể khác với của chúng ta.

Thay đổi để bảo mật bản Tuyên Bố này
Các nội dung của báo cáo này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, theo quyết định của chúng tôi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi liên quan đến chính sách bảo mật của chúng tôi sau đó bạn có thể liên hệ chúng tôi tại info@inventionpatenting.com

Để lại một trả lời