Beynəlxalq Konvensiyanın nədir, də Paris Müqaviləsi çağırıb?

Bir çox ölkələrdə Beynəlxalq Konvensiyanın üzvləri, də Paris Müqaviləsi çağırıb.

Bu ölkələr ixtiraçı imkan(s) iddia etmək “xarici prioritet” üzv ölkənin ilk şikayəti patent tətbiqi verilməsi tarixi əsasında, təmin patent proqram belə ilk şikayəti patent tətbiqi bir il ərzində üzv ölkəyə verilibsə (ərzində 6 dizayn patent applications üçün ay).

Belə prioritet verilməsi kimi Amerika Birləşmiş Ştatları xarici patent ərizəsi əsasında belə Paris Müqaviləsinin üzvüdür.