Peidiwch â chyfrif eich chleciau cyn eu bod yn deor!

Patents For Inventors on Their Inventions - Relationships

A oes gennych wefan hyrwyddo eich syniad cynnyrch newydd? Gall fod yn ffordd wych i hyrwyddo cynnyrch. Fodd bynnag,, mae yna lawer o beryglon i wneud hynny yn ddiniwed.

Er enghraifft,, Yr wyf wedi bod yn gwario miloedd o ddoleri ar beiriannau chwilio talu-fesul-glicio dros y blynyddoedd diwethaf i hyrwyddo fy ngwefan. Yr wyf wedi cael llawer o cliciwch-throughs ond mae'r costau wedi yn gorbwyso unrhyw elw a wneir gan y chleciau.

Yn ddiweddar, yr wyf yn darllen y PERTHNASAU cyfrif, Nid Chleciau! Roeddwn i'n meddwl i mi fy hun duh! Pam wnes i beidio briodol dilyn-i fyny gyda phob un o'r bobl a clicio drwodd a llofnodi i fyny i lawrlwytho Kit fy Dyfeisydd Annibynnol am ddim? Mae'n ymddangos mor syml nawr.

Wel, dyna pam yr wyf yn awr yn blogio yn rheolaidd ac e-bostio'r rhai sy'n cliciwch-throughs i sefydlu perthynas gyda nhw! Bydd y rhan fwyaf yn ôl pob tebyg byth yn prynu unrhyw gynhyrchion neu wasanaethau oddi wrthyf, ond bydd y rhai sy'n gwneud yn werth chweil (siarad ariannol).

Waeth, Doeddwn i ddim yn mynd i mewn busnes i wneud arian yn unig (er ei fod yn helpu i dalu'r biliau), ond i helpu pobl. Yr wyf yn gobeithio bod y bobl hynny sydd byth yn dod yn cwsmeriaid yn cael eu helpu gan y wybodaeth am ddim maent yn ei gael gan fy ngwefan.

Wel, Yr wyf yn gobeithio eich bod yn dilyn i fyny ar y gwifrau, gan gynnwys cliciau a dalwyd, eich bod yn cael… maent yn werth mynd ar drywydd i adeiladu perthnasau hynny ac wedi diwedd fyny fel cyfeillgarwch.

Cofiwch gynnig rhywfaint o gymhelliant (sy'n helpu pobl) i gasglu gwybodaeth gyswllt… enw fel arfer o leiaf yn gyntaf ac e-bost… fel y gallwch ddilyn i fyny. Hefyd yn cadw mewn cof bod pobl yn cael eu gorlifo â negeseuon e-bost y dyddiau hyn. Mae'r rhan fwyaf o bobl yn taflu allan 9 y tu allan i 10 negeseuon e-bost y maent yn derbyn… felly gwnewch yn siŵr eich negeseuon e-bost yn cynnig GWERTH i dderbynwyr (h.y. darparu rhywfaint o wybodaeth neu gynnyrch werth treulio eu hamser yn fwyfwy prin i agor ac edrych ar).

Mewn erthyglau yn y dyfodol byddaf yn ysgrifennu mwy o awgrymiadau ar ddewisiadau amgen i e-bost dilynol. Arhoswch tuned!

Siarad â chi eto yn fuan… cofiwch ddilyn-i fyny ac adeiladu cysylltiadau hynny!

Mae Edge Cutting Ateb ar gyfer torri gwair y Lawnt!

Patents For Inventors on Their Inventions - Lawn Mower

Nid wyf yn gwybod pwy ydyw… ond gall llywio er mwyn torri'r lawnt cyfan fod yn broblem! Yn yr un modd, Yr wyf yn gobeithio y bydd chael cyntun gau-off yn cael ei gynnwys fel nad yw'r peiriant torri lawnt yn ddiarwybod torri lawnt y cymydog… a lawnt cymydog y cymydog yn… ac yn y blaen-ar.

A dweud y gwir, ceisio fy nhad gan ddefnyddio un o'r peiriannau torri gwair gwthio hunanyredig cyntaf i dorri'r lawnt yn ein iard gefn yn awtomatig yn y 1970au cynnar. Mae'n gosod swydd yng nghanol ein iard gefn a'i gysylltu i'r peiriant torri lawnt gan ddefnyddio rhaff yn ddigon hir i gyrraedd y ymylon allanol y lawnt.

Mae diamedr y swydd yn golygu bod un daith o amgylch y swydd achosi hyd y rhaff bron yn gyfartal i led torri y peiriant torri lawnt i'w lapio o amgylch y swydd. Mae hyn yn symud yn barhaus y peiriant torri lawnt fewnol tuag at y swydd ddarparu toriadau ychydig yn gorgyffwrdd.

Dim ond un broblem nad yw fy nhad yn cyfrif ar… y lawnt yn hirsgwar o ran siâp!