مخترعین و دیگر کارآفرینان – آیا می خواهید اشتراک رایگان به ما “اخبار مخترع و راهنمایی عضویت در خبرنامه”?

Inventor News and Tips Newsletter در هر شماره شما به ارمغان می آورد:

1. آخرین مخترعان اخبار نیاز به دانستن.

2. ویژگی های ماهانه از جمله:
• چرا من که فکر می کنم!
• مخترع گاراژ
• مخترع ماه
• حلال و یا نمایش مضحک? (شامل رای دادن)
• حقیقت غریبه تر از داستان است
• دیوانه اختراع از ماه
• اختراع های سبز
• رویدادهای نزدیک
• آموزش و پرورش مخترع

3. راهنمایی خودی برای مخترعان از جمله چگونه به:
• توسعه محصول قابل عرضه در بازار
• جمع آوری پول به صندوق توسعه
• فروش, پروانه, و یا تولید محصولات

4. محصول و خدمات ویژه ارائه می دهد.