لینک به ما

The following links are from yesterday and today.
You can add your website at the bottom of this page.

سایت اینترنتی Last 48h in Last 48h out Total in Total out Ratio

Add your site

گام 1: First things first: Add our link to your website.

Website url: https://www.inventionpatenting.com/ipblog2
Website title: مستقل انجمن مخترعین
Website description: مخترعان مستقل یاد بگیرند که چگونه به حفاظت و سود حاصل از اختراع خود را.
Code:
<a href="https://www.inventionpatenting.com/ipblog2" title="Where independent inventors learn how to protect and profit from their inventions." target="_blank">مستقل انجمن مخترعین</a>

گام 2: Submit your linktrade

Your name*: So we know who to contact
Your email*: Existing email

Website url*: <a href="website url"></a>
Website title*: <a>website title</a>
Website description*: <a title="website description"></a>

Website reciprocal*: Where can we find our link back?
Anti-spam*:

پرسش و پاسخ