خلوت

حریم خصوصی شما
حریم خصوصی شما برای ما مهم است. برای بهتر محافظت از حریم خصوصی خود را به ما ارائه این اخطار توضیح شیوه های اطلاعات آنلاین ما و انتخاب شما می توانید در مورد راه اطلاعات شما را جمع آوری و استفاده می شود. برای اینکه این اعلان آسان برای پیدا کردن, ما آن را در صفحه اصلی ما و در هر نقطه ای که اطلاعات شخصی ممکن است درخواست شود.

گوگل حستبلیغ و کوکی DART دابلکلیک
گوگل, به عنوان یک شخص ثالث فروشنده تبلیغات, با استفاده از کوکی ها برای خدمت به تبلیغات در این سایت. استفاده از کوکی ها DART توسط گوگل، آنها را قادر می سازد برای خدمت به آگهی ها را به بازدید کنندگان هستند که بر اساس بازدیدکننده داشته است خود را به این وب سایت و نیز سایت های دیگر را بر روی اینترنت.

برای انتخاب کردن از کوکی ها DART شما ممکن است آگهی گوگل و محتوای شبکه سیاست حفظ حریم خصوصی مراجعه کنید در آدرس زیر http://www.google.com/privacy_ads.html ردیابی از کاربران از طریق مکانیزم کوکی DART به گوگل سیاست حفظ حریم خصوصی خود در معرض.

سرورهای طرف دیگر آگهی سوم و یا شبکه های آگهی همچنین ممکن است از کوکی ها برای ردیابی فعالیت های کاربران در این وب سایت استفاده کنید برای اندازه گیری اثربخشی تبلیغات و دلایل دیگر خواهد شد که در سیاست های حفظ حریم خصوصی خود را ارائه, inventionpatenting.com دسترسی ندارد و یا کنترل بیش از این کوکی ها را که ممکن است توسط تبلیغ کنندگان شخص ثالث مورد استفاده قرار گیرد.

مجموعه ای از اطلاعات شخصی
هنگام بازدید از inventionpatenting.com, آدرس IP مورد استفاده برای دسترسی به سایت خواهد شد به همراه تاریخ و زمان دسترسی به سیستم وارد شده. این اطلاعات صرفا مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل روند, مدیریت سایت, ردیابی حرکت کاربران و جمع آوری اطلاعات گسترده جمعیتی برای استفاده داخلی. از همه مهمتر, any recorded IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links to third party Websites
We have included links on this site for your use and reference. We are not responsible for the privacy policies on these websites. You should be aware that the privacy policies of these sites may differ from our own.

Changes to this Privacy Statement
The contents of this statement may be altered at any time, at our discretion.

If you have any questions regarding our privacy policy then you may contact us at info@inventionpatenting.com

پرسش و پاسخ