¿Que é a Convención Internacional, tamén chamado Tratado París?

Moitos países son membros da Convención Internacional, tamén chamado Tratado París.

Estes países permiten inventor(s) a reivindicación “prioridade estranxeira” con base na data de presentación da primeira solicitude de patente depositado país membro, proporcionou unha solicitude de patente no país membro dentro dun ano como primeiro solicitude de patente depositado (dentro 6 meses para solicitudes de patentes de deseño).

Os Estados Unidos son un membro do Tratado de París, a fin de conceder a prioridade en base a unha proposta de patente estranxeira.