અંતિમ સ્વતંત્ર શોધક સંપત્તિ આવ્યા હેઝ!

સ્વતંત્ર શોધકો પ્રિય,

તમારી શોધ અથવા નવા ઉત્પાદન વિચાર થી રક્ષણ અને નાણાં બનાવવા આવા જાતે તરીકે સ્વતંત્ર શોધકો સફળ મદદ માટે કમ્પાઈલ થયેલ સ્રોતોની વ્યાપક યાદી માંગો છો?

અંતિમ શોધક સંપત્તિ તપાસો હું માત્ર પર ઉમેરવામાં:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources.html

અમે નવી માહિતી સાથે વારંવાર તેને અપડેટ કરવામાં આવશે તરીકે શા ભવિષ્યના સંદર્ભ માટે વેબ પાનું બુકમાર્ક નથી?

તમે પણ મારા બ્રાન્ડ નવી અલ્ટીમેટ શોધક સંપત્તિ ગેજેટ ડાઉનલોડ કરી શકો છો:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources_gadget.html

શ્રેષ્ઠ સાદર,

બ્રાયન આર. Rayve

આ પ્રવેશ પોસ્ટ કરવામાં આવ્યું હતું અવર્ગીકૃત. આ બુકમાર્ક કરો PERMALINK.

એક જવાબ છોડો