מה היא האמנה הבינלאומית, המכונה גם אמנת פריז?

מדינות רבות הן חברים של האמנה הבינלאומית, המכונה גם אמנת פריז.

מדינות אלה מאפשרות ממציא(של) לתבוע “עדיפות זרה” על בסיס מועד הגשת הבקשה לפטנט הוגש לראשונה במדינת חברה, ובלבד בקשה לפטנט הוגשה במדינת החברה תוך שנה מהיום שהוגש הבקשה הראשונה כגון פטנט (בתוך 6 חודשים לבקשות לפטנט עיצוב).

ארצות הברית היא חבר של אמנת פריז כדי להעניק עדיפות כזו המבוססת על בקשת פטנט זרה.