ბმულები

The following links are from yesterday and today.
You can add your website at the bottom of this page.

საიტი Last 48h in Last 48h out Total in Total out Ratio

Add your site

ნაბიჯი 1: First things first: Add our link to your website.

Website url: https://www.inventionpatenting.com/ipblog2
Website title: დამოუკიდებელი გამომგონებელთა ფორუმი
Website description: სად დამოუკიდებელი გამომგონებლების ვისწავლოთ, როგორ უნდა დაიცვან და მოგების მათი გამოგონების.
Code:
<a href="https://www.inventionpatenting.com/ipblog2" title="Where independent inventors learn how to protect and profit from their inventions." target="_blank">დამოუკიდებელი გამომგონებელთა ფორუმი</a>

ნაბიჯი 2: Submit your linktrade

Your name*: So we know who to contact
Your email*: Existing email

Website url*: <a href="website url"></a>
Website title*: <a>website title</a>
Website description*: <a title="website description"></a>

Website reciprocal*: Where can we find our link back?
Anti-spam*:

დატოვე პასუხი