რა არის საერთაშორისო კონვენციას, ასევე მოუწოდა პარიზის ხელშეკრულება?

ბევრ ქვეყანას წევრები არიან საერთაშორისო კონვენციის, ასევე მოუწოდა პარიზის ხელშეკრულება.

ეს ქვეყნები საშუალებას მისცემს გამომგონებელი(s) მტკიცება, “საგარეო პრიორიტეტი” საფუძველზე შეტანის თარიღი პირველი შეტანილი პატენტის განაცხადის წევრ ქვეყანას, იმ პირობით, საპატენტო განაცხადი წარდგენილია წევრ ქვეყანას ერთი წლის განმავლობაში ასეთი პირველი შეტანილი საპატენტო განაცხადი (ფარგლებში 6 თვე დიზაინი პატენტის განაცხადების).

შეერთებული შტატები წევრი პარიზის ხელშეკრულება, რათა გასცეს ისეთ პრიორიტეტულ საფუძველზე უცხოური პატენტის განაცხადი.

დატოვე პასუხი