ಖಾಸಗಿತನ

Your Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

Google Adsense and the DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party advertisement vendor, uses cookies to serve ads on this site. The use of DART cookies by Google enables them to serve adverts to visitors that are based on their visits to this website as well as other sites on the internet.

ಕೆಳಗಿನ URL ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು DART ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳದೆ http://www.google.com/privacy_ads.html DART ಕುಕೀ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಬಳಕೆದಾರರ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಗೂಗಲ್ನ ಆದ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ.

ಇತರ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾಹೀರಾತು ಸರ್ವರ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಗಳು ​​ಸಹ ಜಾಹಿರಾತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿಗಳ ಒದಗಿಸಿದ ನಡೆಯಲಿದೆ ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಅಳೆಯಲು ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಬಳಕೆದಾರರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಕುಕೀಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು, inventionpatenting.com ತೃತೀಯ ಜಾಹೀರಾತುದಾರರಿಂದ ಬಳಸಬಹುದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರವೇಶ ಅಥವಾ ಈ ಕುಕೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದೆ.

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣೆ
Inventionpatenting.com ಬೇಟಿನೀಡುವಾಗ, ಸೈಟ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಳಸುವ IP ವಿಳಾಸವನ್ನು ಪ್ರವೇಶ ದಿನಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಯಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ನಿರ್ಗಮಿಸಲ್ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೈಟ್ ನಿರ್ವಹಣೆ, track users movement and gather broad demographic information for internal use. ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ರೆಕಾರ್ಡ್ IP ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಬಹುದಾದ ಮಾಹಿತಿ ಲಿಂಕ್ ಇಲ್ಲ.

ತೃತೀಯ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಂಡಿಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖ ಈ ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಿಗಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ಹೊಣೆಯಲ್ಲ. ಈ ಸೈಟ್ಗಳ ಗೌಪ್ಯತೆ ನೀತಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ತಾರಾಗಣದಿಂದ ಭಿನ್ನವಾಗಿರಬಹುದು ತಿಳಿದಿರಲಿ ಮಾಡಬೇಕು.

ಈ ಗೌಪ್ಯತಾ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬದಲಾವಣೆಗಳು
ಈ ಹೇಳಿಕೆಯ ವಿಷಯಗಳ ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು, ನಮ್ಮ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ.

ನಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ನಂತರ ನೀವು info@inventionpatenting.com ನಮಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

ಒಂದು ಉತ್ತರಿಸಿ ಬಿಡಿ