Kas yra Tarptautinė konvencija, taip pat vadinamas Paryžiaus sutartis?

Daugelis valstybių yra Tarptautinės konvencijos, taip pat vadinamas Paryžiaus sutartis.

Šios šalys leidžia išradėjui(ai) reikalauti “užsienio prioritetas” remiantis paraiškos padavimo pirmojo padavimo patentinės paraiškos valstybėje, jeigu patento paraiška paduota valstybėje narėje per vienerius metus nuo tokio pirmo paduota patento paraiška (per 6 mėnesių dizaino patentų paraiškų).

Jungtinės Valstijos iš Paryžiaus sutartį narys taip suteikti tokią pirmenybę remiantis užsienio patento paraiškos.