Tus International Convention yog dab tsi, tseem hu ua cov Paris Treaty?

Ntau lub teb chaws cov neeg tus International Convention, tseem hu ua cov Paris Treaty.

Teb chaws no cia inventor(s) siv “qhov muaj feem thib txawv teb chaws” raws li ua ntawv thov hnub filed patent pleev thawj zaug nyob hauv teb chaws, muab ib daim ntawv thov patent yuav tsum nyob hauv lub teb chaws tus neeg hauv ib xyoos ntawm tej thawj filed patent thov (tom qab 6 lub hlis rau cov tsim patent ntawv).

Teb chaws Mis Kas no ib tug ntawm Paris Treaty sij pab tej feem ntawm lub teb chaws patent thov.