Qhov kawg yus Inventor pab tau los txog!

Nyob zoo Inventors ywj siab,

Xav tau ib daim qhia tej kev pab compiled pab yus inventors xws li koj ua tau zoo hauv kev tiv thaiv thiab kev txiav nyiaj tawm hauv koj invention lossis khoom lub tswv yim tshiab?

Mus saib hauv qhov kawg Inventor pab ntxiv kuv nyuam qhuav tom:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources.html

Vim li cas ho tsis bookmark cov qhov web page kev siv yav tom ntej raws li tau muab kho peb yuav raug dua nws nquag nrog cov lus tshiab?

Koj kuj mus rub tau kuv brand tshiab qhov kawg Inventor Resources Gadget rau:

http://www.inventionpatenting.com/ultimate_inventor_resources_gadget.html

thov kom txhua yam mus zoo,

Brian R. Rayve

No nkag tau muab tso rau hauv Uncategorized. Bookmark lub permalink.

sau ntawv cia