Wat is het Internationaal Verdrag, ook wel het Verdrag van Parijs?

Veel landen zijn lid van het Internationaal Verdrag, ook wel het Verdrag van Parijs.

Deze landen staan ​​uitvinder(s) conclusie “buitenlandse prioriteit” op basis van de datum van indiening van de eerste ingediende octrooiaanvraag in een lidstaat, op voorwaarde dat een octrooiaanvraag wordt ingediend in de lidstaat binnen een jaar na een dergelijke eerste ingediende octrooiaanvraag (binnen 6 maanden voor het ontwerp octrooiaanvragen).

De Verenigde Staten is een lid van het Verdrag van Parijs, om die voorrang te verlenen op basis van een buitenlandse octrooiaanvraag.