Hva er Den internasjonale konvensjon, også kalt Paris-traktaten?

Mange land er medlemmer av International Convention, også kalt Paris-traktaten.

Disse landene tillater oppfinner(s) å hevde “utenlandske prioritet” basert på det tidspunkt den først innlevert patentsøknad i et medlemsland, gitt en patentsøknad i medlemslandet innen ett år slik først innlevert patentsøknad (innenfor 6 måneder for utforming patentsøknader).

USA er medlem av Paris-traktaten, slik som å gi slik prioritet basert på en utenlandsk patentsøknad.