Samhandle med andre oppfinnere fra hele verden på vår nye Independent Oppfinnere Forum!

Jeg har ønsket å sette opp en vanlig forum (snarere enn en blogg) hvor uavhengige oppfinnere fra hele verden kan dele sine erfaringer patentering og markedsføre sine oppfinnelser eller nye produktideer. Vel, det er endelig her.

Forumet er flerspråklig både på fronten (ser på innleggene) og på baksiden slutten (kontoen for å gjøre innlegg) slik at du kan snakke med oppfinnere fra hele verden på sitt eget språk!

For å vise innlegg på fronten i noen av 42 språk, klikker du bare på drop-down menyen øverst i venstre hjørne av hver nettside av forumet. Du kan angi språket på baksiden slutten når du registrerer deg som ny bruker.

Oppfinnere er pionerer… så være blant de første til å registrere deg og legge til vår Independent Oppfinnere Forum.

Meld deg på vårt Uavhengig Oppfinnere Forum av klikke her.

Vennlig hilsen,

Brian R. Rayve
Eier, InventionPatenting.com

P.S. Pass på å la meg vite hva diskusjonstemaer og kategorier du ønsker på: Forum@InventionPatenting.com.

Add to Technorati Favorites

oppfinnere samhandle med oppfinnere uavhengige oppfinnere forum oppfinnere forum uavhengige oppfinnere patentering oppfinnelser markedsføring oppfinnelser nye produktideer flerspråklig forum flerspråklig forum innfødte språk inventionpatenting.com