Co to jest Międzynarodowa Konwencja, zwany także Traktat Paryski?

Wiele krajów są członkami Międzynarodowej Konwencji, zwany także Traktat Paryski.

Kraje te pozwalają wynalazcy(s) do żądania “zagranicznych priorytet” na podstawie daty złożenia pierwszego wniosku złożonego patentowego w kraju członkowskiego, pod warunkiem zgłoszenia patentowego został złożony w państwie członkowskim w ciągu jednego roku od takiego pierwszego wniosku złożonego patentowego (w ciągu 6 miesiąc do złożenia wniosków patentowych projektowych).

Stany Zjednoczone są członkiem paryskiego traktatu, tak aby udzielić takiego priorytetu na podstawie obcego zgłoszenia patentowego.