What is the International Convention, also called the Paris Treaty?

Many countries are members of the International Convention, also called the Paris Treaty.

These countries allow inventor(-ov) to claimforeign prioritybased on the filing date of the first filed patent application in a member country, za predpokladu, patentová prihláška sa podáva v členskom štáte do jedného roka od tohto prvého podanej patentovej prihlášky (v 6 mesiacov pre prevedenie patentových prihlášok).

Spojené štáty je členom Zmluvy o Paríži, aby sa udeliť takéto priority na základe zahraničnej patentovej prihlášky.

Tento záznam bol zaslaný v Nezaradené. Pridať do obľúbených permalink.

Required