Çfarë është Konventa Ndërkombëtare, quajtur edhe Traktati i Parisit?

Shumë vende janë anëtare të Konventës Ndërkombëtare, quajtur edhe Traktati i Parisit.

Këto vende lejojnë shpikës(s) pretendimit “prioritet të huaj” bazuar në datën e depozitimit të aplikimit të parë e ngritur për patentë në një vend anëtar, siguruar një kërkesë për patentë është ngritur në vend anëtar brenda një viti të parë të aplikimit për patentim të tillë depozituar (brenda 6 muaj për aplikacione patentë dizajn).

Shtetet e Bashkuara është anëtar i Traktatit të Parisit në mënyrë që të japë prioritet të tillë në bazë të një aplikimi për patentë të huaj.