தனிமை

Your Privacy
Your privacy is important to us. To better protect your privacy we provide this notice explaining our online information practices and the choices you can make about the way your information is collected and used. To make this notice easy to find, we make it available on our homepage and at every point where personally identifiable information may be requested.

Google Adsense and the DoubleClick DART Cookie
Google, as a third party advertisement vendor, uses cookies to serve ads on this site. The use of DART cookies by Google enables them to serve adverts to visitors that are based on their visits to this website as well as other sites on the internet.

பின்வரும் முகவரியில் நீங்கள் கூகிள் விளம்பரம் மற்றும் உள்ளடக்கம் பிணைய தனியுரிமை கொள்கை வருகை DART குக்கீகளை விலக http://www.google.com/privacy_ads.html DART குக்கீ வழிமுறைகள் மூலம் பயனர்கள் கண்காணிப்பு கூகிள் சொந்த தனியுரிமை கொள்கைகளுக்கு உட்பட்டு உள்ளன.

பிற மூன்றாம் தரப்பு விளம்பர வழங்குநர்கள் அல்லது விளம்பர நெட்வொர்க்குகள் மேலும் விளம்பரம் திறன் மற்றும் தங்கள் சொந்த தனியுரிமை கொள்கைகளை வழங்கப்படும் என்று மற்ற காரணங்களுக்காக அளவிட இந்த வலைத்தளத்தில் பயனர்கள் நடவடிக்கைகள் கண்காணிக்க குக்கீகளை பயன்படுத்தலாம், inventionpatenting.com மூன்றாம் விளம்பரதாரர்கள் மூலம் பயன்படுத்தலாம் என்று அனுமதி அல்லது இந்த குக்கீகளை கட்டுப்பாட்டை கொண்டிருக்கிறது.

தனிப்பட்ட தகவல் சேகரிப்பு
Inventionpatenting.com வருகை போது, தளத்தில் அணுக பயன்படுத்தப்படும் ஐபி முகவரியை அணுகல் தேதிகள் மற்றும் நேரங்களை சேர்ந்து வெளியேற்ற வேண்டும். இந்த தகவல் முற்றிலும் போக்கினை ஆய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது, தளத்தில் நிர்வகிப்பதற்கு, பயனர் இயக்கம் கண்காணிக்க மற்றும் உள்நாட்டு பயன்பாட்டிற்கு பரந்த மக்கள் தொகை தகவல் சேகரிக்க. மிக முக்கியமாக, எந்த பதிவு ஐபி முகவரிகள் தனிப்பட்ட முறையில் அடையாளம் காணக்கூடிய தகவல் தொடர்பு.

மூன்றாம் தரப்பு வலைத்தளங்களில் இணைப்புகள்
நாங்கள் உங்கள் பயன்பாடு மற்றும் குறிப்பு இந்த தளத்தில் இணைப்புகள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வலைத்தளங்களில் தனியுரிமை கொள்கைகள் பொறுப்பு அல்ல. இந்த தளங்களின் தனியுரிமை கொள்கைகள் எங்கள் சொந்த மாறுபடலாம் என்று விழிப்புடன் இருக்க வேண்டும்.

இந்த தனியுரிமை அறிக்கை மாற்றங்கள்
இந்த அறிக்கையின் உள்ளடக்கங்கள் எந்த நேரத்திலும் மாற்றப்படலாம், நம் விருப்பப்படி.

நீங்கள் எங்கள் தனியுரிமை கொள்கை தொடர்பாக ஏதேனும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் info@inventionpatenting.com எங்களை தொடர்பு

ஒரு பதில் விடவும்