Tương tác với các nhà phát minh viên trên khắp thế giới mới Diễn đàn nhà phát minh độc lập của chúng tôi!

Tôi đã muốn thành lập một diễn đàn thường xuyên (chứ không phải là một blog) nơi mà các nhà phát minh độc lập từ tất cả các nơi trên thế giới có thể chia sẻ kinh nghiệm của họ được cấp bằng sáng chế và tiếp thị sáng tạo của mình hoặc các ý tưởng sản phẩm mới. Vâng, nó là cuối cùng ở đây.

Diễn đàn là đa ngôn ngữ trên kết thúc cả hai phía trước (xem bài viết) và trở lại vào cuối (tài khoản của bạn để làm cho bài viết) vì vậy bạn có thể nói chuyện với các phát minh từ tất cả các nơi trên thế giới trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ!

Để xem các bài viết trên kết thúc trước trong bất kỳ 42 ngôn ngữ, chỉ cần nhấp vào trình đơn thả xuống ở góc trên bên trái của mỗi trang web của diễn đàn. Bạn có thể thiết lập ngôn ngữ trở lại vào cuối khi bạn đăng ký như là một người sử dụng mới.

Nhà phát minh là những người tiên phong… do đó, là những người đầu tiên đăng ký và gửi đến Diễn đàn nhà phát minh độc lập của chúng tôi.

Đăng ký của chúng tôi Độc lập phát minh Forum bởi cách nhấn vào đây.

Trân trọng,

Brian R. Rayve
Chủ sở hữu, InventionPatenting.com

P.S. Hãy chắc chắn để cho tôi biết những chủ đề thảo luận và chuyên mục mà bạn muốn: Forum@InventionPatenting.com.

Add to Technorati Favorites

phát minh tương tác với các nhà phát minh độc lập diễn đàn các nhà phát minh sáng chế diễn đàn độc lập phát minh cấp bằng sáng chế phát minh sáng chế ý tưởng tiếp thị sản phẩm mới đa ngôn ngữ diễn đàn đa ngôn ngữ diễn đàn có nguồn gốc ngôn ngữ inventionpatenting.com