Nhà phát minh và nhà doanh nghiệp khác – Bạn có muốn một thuê bao miễn phí cho chúng tôi “Tin tức nhà phát minh và Mẹo tin”?

Inventor News and Tips Newsletter Từng vấn đề mang đến cho bạn:

1. Các nhà sáng chế tin tức mới nhất cần biết.

2. Tính năng hàng tháng bao gồm:
• Tại sao tôi không nghĩ về điều đó!
• Inventor Nhà để xe
• Nhà sáng chế của tháng
• VN hay trò hề? (bao gồm quyền biểu quyết)
• Sự thật là Stranger hơn Fiction
• Điên sáng chế của tháng
• Sáng chế xanh
• Sự kiện sắp tới
• Inventor Giáo dục

3. Lời khuyên nội bộ để phát minh bao gồm cách:
• Xây dựng một sản phẩm thị trường
• Nâng cao tiền để tài trợ cho phát triển
• Bán, Giấy phép, hoặc sản xuất sản phẩm

4. Sản phẩm và dịch vụ đặc biệt cung cấp.