Các nhà phát minh Frantic Wanted!

Bạn có một nhà phát minh người mới điển hình… điên cuồng để bắt đầu kiếm tiền từ ý tưởng sản phẩm mới của bạn nhưng không có một đầu mối những gì để làm?

Đừng lo lắng, hầu hết mọi người cảm thấy giống như bạn khi họ bắt đầu ra. Điều đầu tiên phải làm là nộp đơn xin bằng sáng chế để khóa trong các quyền lợi hợp pháp của bạn đối với sáng chế của bạn. Bạn có thể nộp đơn xin bằng sáng chế tạm khóa “chờ bằng sáng chế” trong một năm. Nó không thể phát hành như là một bằng sáng chế, nhưng một ứng dụng bằng sáng chế tiện ích có thể dựa vào nó nếu nộp trong thời hạn một năm chờ cấp bằng sáng chế và có thể giữ lại ngày nộp đơn.

Một ứng dụng bằng sáng chế hữu ích có thể phát hành như là một bằng sáng chế sau khi trải qua một quá trình kiểm tra tại Mỹ. Đặc quyền về việc chế tạo. Để được cấp bằng sáng chế, của bạn “ý tưởng” phải mới và không rõ ràng. Thông thường, trước khi nộp đơn xin cấp bằng sáng chế tiện ích, một tìm kiếm bằng sáng chế được tiến hành để xem liệu các nhà phát minh cần phải đầu tư tiền để nộp một. Một ứng dụng bằng sáng chế tạm là ít tốn kém và do đó tìm kiếm bằng sáng chế là tùy chọn, mặc dù thông báo nếu không đầu tư sẽ được thực hiện để mang lại một sản phẩm ra thị trường.

Một khi bạn đã bị khóa trong nộp hồ sơ đang chờ cấp bằng sáng chế một loại khác của ứng dụng bằng sáng chế, bạn có thể giải quyết các vấn đề tiếp thị và cấp giấy phép, mà tôi sẽ thảo luận một ngày sau đó.

Bạn có thể đăng ký cho một ứng dụng bằng sáng chế tạm hoặc tiện ích:

http://www.inventionpatenting.com / file_provisional.html

Bạn có thể xem thêm thông tin về các ứng dụng bằng sáng chế tạm:

http://www.inventionpatenting.com/provisional_patents.html

Trân trọng

Brian Rayve

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.
One thought on “Các nhà phát minh Frantic Wanted!
  1. Hi Tôi đã có 5 phát minh, 4 có kể từ khi được trên thị trường. Bạn đang ngủ, Bạn bị mất. Các 5 Th. chưa bao giờ được bán trên thị trường nhưng tôi không biết làm thế nào để làm cho nó work.I cũng có 2 những ý tưởng mới và chưa bao giờ được bán trên thị trường. Một là một vấn đề mà hầu hết phụ nữ rất thích được giải quyết. Khác là một máy phát điện gió tự điều tiết, mà tôi không biết làm thế nào để làm cho công việc nhưng tôi phải làm gì với tất cả các thông tin này. Tôi muốn bán các ý tưởng dựa trên tiền mặt và một tỷ lệ phần trăm.
    Không có bán,Không có cost.Thank bạn cho thời gian của bạn.
    Trân trọng
    Clifford Jewison

Để lại một trả lời