Bảo mật

Riêng tư của bạn
Riêng tư của bạn là quan trọng đối với chúng tôi. Để bảo vệ sự riêng tư của bạn, chúng tôi cung cấp thông báo này giải thích các hoạt động thông tin trực tuyến của chúng tôi và những lựa chọn bạn có thể làm cho khoảng cách được thu thập và sử dụng thông tin của bạn. Để thực hiện thông báo này dễ dàng tìm thấy, chúng tôi làm cho nó có sẵn trên trang chủ của chúng tôi và tất cả các điểm thông tin nhận dạng cá nhân có thể được yêu cầu.

Google Adsense và Cookie DoubleClick DART
Google, như là một nhà cung cấp quảng cáo của bên thứ ba, sử dụng cookie để phục vụ quảng cáo trên trang web này. Việc sử dụng cookie DART bằng Google cho phép họ để phục vụ quảng cáo cho khách truy cập dựa trên thăm trang web này cũng như các trang web khác trên internet.

Để bỏ chọn các tập tin cookie DART bạn có thể truy cập vào quảng cáo của Google và chính sách bảo mật của mạng nội dung tại địa chỉ sau http://www.google.com/privacy_ads.html Theo dõi người dùng thông qua các cơ chế cookie DART là tùy thuộc vào chính sách bảo mật của Google.

Máy chủ quảng cáo của bên thứ ba khác hoặc các mạng quảng cáo cũng có thể sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người sử dụng trang web này để đo lường hiệu quả quảng cáo và lý do khác sẽ được cung cấp trong các chính sách bảo mật riêng của họ, inventionpatenting.com không có truy cập hoặc kiểm soát các tập tin cookie có thể được sử dụng bởi các nhà quảng cáo của bên thứ ba.

Bộ sưu tập các thông tin cá nhân
Khi truy cập vào inventionpatenting.com, địa chỉ IP được sử dụng để truy cập vào các trang web sẽ được đăng nhập cùng với ngày tháng và thời gian truy cập. Những thông tin này là hoàn toàn được sử dụng để phân tích xu hướng, quản trị trang web, theo dõi người sử dụng di chuyển và thu thập các thông tin cá nhân để sử dụng nội bộ. Điều quan trọng nhất, any recorded IP addresses are not linked to personally identifiable information.

Links to third party Websites
We have included links on this site for your use and reference. We are not responsible for the privacy policies on these websites. You should be aware that the privacy policies of these sites may differ from our own.

Changes to this Privacy Statement
The contents of this statement may be altered at any time, at our discretion.

If you have any questions regarding our privacy policy then you may contact us at info@inventionpatenting.com

Để lại một trả lời